Το βιοτικό επίπεδο στο Λονδίνο είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ακόμη και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για παράδειγμα, οι μισθοί των εργαζομένων στο Λονδίνο είναι έως και 30% υψηλότεροι από εκείνους άλλων βρετανών πολιτών. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Λονδίνο σήμερα".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Λονδίνο σήμερα".