ΛονδίνοΜαζί με το νοτιοανατολικό τμήμα της Μεγάλης Βρετανίας, είναι η πόλη με τα καλύτερα οικονομικά επίπεδα όλων των βρετανικών νησιών. Συνεισφέρει το 20% του εθνικού ΑΕΠ και, μεταξύ 2007-2011, η οικονομία της αυξήθηκε περισσότερο από 12%. Οι μισθοί του Λονδίνου είναι κατά 30% υψηλότεροι κατά μέσο όρο από τους άλλους Βρετανούς και το Χρηματιστήριο του Λονδίνου συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών κορυφαίων στον κόσμο. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Λονδίνο σήμερα".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Λονδίνο σήμερα".