Υπάρχουν κάποιες παραδόσεις που σχετίζονται με το θάνατο που, παρά την αρχαιότητα, εξακολουθούν να διεξάγονται στο Μεξικό. Ένας από αυτούς είναι να βάλετε ένα σταυρό ασβέστη στο φέρετρο του νεκρού για να τρομάξετε τα κακά πνεύματα. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Μεξικανικές παραδόσεις: τα πιο σημαντικά έθιμα του Μεξικού".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Μεξικανικές παραδόσεις: τα πιο σημαντικά έθιμα του Μεξικού".