Στη Βραζιλία υπάρχουν περίπου 240 αυτόχθονες φυλές διαφορετικός Δυστυχώς, μεγάλο μέρος των αυτόχθονων κινδυνεύουν εν μέρει λόγω της εκμετάλλευσης των εδαφών τους. Επομένως, η διατήρηση και προστασία του είναι σημαντική. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Παραδόσεις και έθιμα της Βραζιλίας".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Παραδόσεις και έθιμα της Βραζιλίας".