Οι Βραζιλιάνοι είναι συνήθως αρκετά κοντά με τους υπόλοιπους. Ενώ δύο άτομα μιλούν, είναι φυσιολογικό να διατηρείται η επαφή με το σώμα. Όσον αφορά τον χαιρετισμό, εξαρτάται από την περιοχή όπου είμαστε, είναι τυπικό να δίνουμε ένα, δύο ή τρία φιλιά. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Παραδόσεις και έθιμα της Βραζιλίας".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Παραδόσεις και έθιμα της Βραζιλίας".