Μεταξύ των πολλών θρύλων της κουλτούρας της Αργεντινής, ένας από αυτούς είναι αυτός του Río de la Plata. Σύμφωνα με αυτήν την ιστορία, οι έποικοι πίστευαν ότι αυτός ο ποταμός οδήγησε στην αυτοκρατορία του Λευκού Βασιλιά, όπου υπήρχαν πολλά πολύτιμα μέταλλα, εξ ου και το όνομά του. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Παραδόσεις και έθιμα της Αργεντινής".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Παραδόσεις και έθιμα της Αργεντινής".