Το Mate είναι μια έγχυση που οι Αργεντινοί πίνουν σε καθημερινή βάση. Ο παραδοσιακός τρόπος λήψης είναι σε μια ομάδα. Το άτομο που προετοιμάζει τον σύντροφο καλείται αστάρι και, όταν πρόκειται να το μεταβιβάσουμε σε ένα άτομο, γίνεται αυτό στα δεξιά. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Παραδόσεις και έθιμα της Αργεντινής".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Παραδόσεις και έθιμα της Αργεντινής".