Στην Αργεντινή και τη Χιλή ζουν σήμερα περίπου 31.700 απόγονοι του diaguitas, αυτόχθονες άνθρωποι που πριν από την εισβολή των Ίνκας ζούσαν σε μικρά χωριά στα οποία κυβερνούσε ένας αρχηγός. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Παραδόσεις και έθιμα της Αργεντινής".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Παραδόσεις και έθιμα της Αργεντινής".