Η πλειοψηφία των ενηλίκων της Αργεντινής σκέφτεται να διαβάζει μια δραστηριότητα που κάνουν τακτικά. Επιπλέον, περίπου το 70% των παιδιών διαβάζουν επίσης καθημερινά, οπότε σε αυτήν τη χώρα βρίσκουμε μια κοινωνία που διαβάζει αρκετά. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Παραδόσεις και έθιμα της Αργεντινής".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Παραδόσεις και έθιμα της Αργεντινής".