Ο σύντροφος κατανάλωσης φέρει ένα ολόκληρο πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθηθεί για να γίνει σωστά. Για παράδειγμα, πρέπει να χυθεί σε ένα δοχείο γνωστό ως πορόνγκο. Ομοίως, είναι γουλιά με βολβός, που είναι μέταλλο. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Παραδόσεις και έθιμα της Αργεντινής".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Παραδόσεις και έθιμα της Αργεντινής".