Οι γκουόζοι ζουν μια αγροτική ζωή και εργάζονται καθημερινά με τη βοήθεια των αλόγων. Επομένως, οι παραδόσεις τους συνδέονται με αυτό το ζώο. Ένα από αυτά είναι το dressage, στο οποίο οι αναβάτες προσπαθούν να κρατήσουν το πουλάρι για έξι έως δεκαπέντε δευτερόλεπτα. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Παραδόσεις και έθιμα της Αργεντινής".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Παραδόσεις και έθιμα της Αργεντινής".