Πολλές από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου βρίσκονται στην ασιατική ήπειρο. Μεταξύ αυτών, η Ινδία είναι μια από τις πιο πληγείσες, συγκεκριμένα το τμήμα της Jalapa, όπου το ποσοστό φτώχειας υπερβαίνει το 80% και εκείνο του ακραία βαρύτητα ή η επιείκεια ανέρχεται στο 64,6%. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Φτώχεια στον κόσμο: ορισμός, αιτίες και τύποι".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Φτώχεια στον κόσμο: ορισμός, αιτίες και τύποι".