Η απαγγελία του Novena είναι μια κοινή πρακτική σε όλη τη Λατινική Αμερική, όπου η κύρια θρησκεία είναι ο Καθολικός Χριστιανισμός. Το Novena είναι μια άσκηση αφοσίωσης που ασκείται κατά τη διάρκεια των 9 ημερών μετά το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου. Μπορεί να είναι εννέα ημέρες στη σειρά ή κατά τη διάρκεια, για παράδειγμα, εννέα Παρασκευή στη σειρά. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Έθιμα και συμπεριφορές στο θάνατο στη Λατινική Αμερική".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Έθιμα και συμπεριφορές στο θάνατο στη Λατινική Αμερική".