Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε όταν παντρεύεστε στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι παρόμοια με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πρώτον, ο μελλοντικός φίλος ζητά από τη γυναίκα να τον παντρευτεί. Εάν δεχτεί, η παράδοση υπαγορεύει ότι το δαχτυλίδι πρέπει να φορεθεί στο τρίτο δάχτυλο του αριστερού χεριού. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Τελωνεία στην Αγγλία".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Τελωνεία στην Αγγλία".