Τελωνεία του Βασίλισσα της Αγγλίας και τα βρετανικά δικαιώματα γενικά είναι επίσης πιο περίεργα. Έτσι, για παράδειγμα, ένα από αυτά δεν τρώει ποτέ σκόρδο. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Τελωνεία στην Αγγλία".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Τελωνεία στην Αγγλία".