Οι ώρες στο ΗΒ είναι πολύ διαφορετικές από αυτές της Ισπανίας. Έτσι, η κανονική ημέρα ενός Άγγλου αρχίζει στις 6 το πρωί και τελειώνει στις 5 ή 6 το απόγευμα. Τα καταστήματα και άλλα λειτουργούν από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Τελωνεία στην Αγγλία".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Τελωνεία στην Αγγλία".