Τα κρίνα είναι τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα λουλούδια στις κηδείες του Ηνωμένου Βασιλείου, ακολουθούμενα από γαρίφαλο και τριαντάφυλλα. Ωστόσο, πολλές οικογένειες επιλέγουν τον τύπο λουλουδιού με βάση τις προτιμήσεις του αποθανόντος. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Τελωνεία στην Αγγλία".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Τελωνεία στην Αγγλία".