Οι Βρυξέλλες είναι μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Ευρώπης, καθώς είναι η έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσελκύει σημαντικό αριθμό τουριστών κάθε χρόνο, οι οποίοι προέρχονται τόσο από άλλες χώρες της Ευρώπης όσο και από άλλες ηπείρους. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Απαιτήσεις, συμβουλές και τεκμηρίωση για ταξίδια στην Ευρώπη".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Απαιτήσεις, συμβουλές και τεκμηρίωση για ταξίδια στην Ευρώπη".