Πολίτες χωρών που απαρτίζουν το Χώρος Σένγκεν Μπορούν να κυκλοφορούν μέσω αυτών των περιοχών χωρίς την ανάγκη διαβατηρίου ή βίζας. Μεταξύ αυτών των κρατών είναι η Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Απαιτήσεις, συμβουλές και τεκμηρίωση για ταξίδια στην Ευρώπη".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Απαιτήσεις, συμβουλές και τεκμηρίωση για ταξίδια στην Ευρώπη".