Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία από τις χώρες στον κόσμο που χρησιμοποιεί το σύστημα 12 ωρών, πράγμα που σημαίνει ότι οι συνολικές 24 ώρες της ημέρας υπολογίζονται σε δύο διαφορετικές περιόδους σύμφωνα με το ακρωνύμιο AM ή PM, ανάλογα με το αν βρίσκεται η καθορισμένη ώρα πριν ή μετά το μεσημέρι αντίστοιχα. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Αλλαγή ώρας και σύστημα ώρας στο Ηνωμένο Βασίλειο".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Αλλαγή ώρας και σύστημα ώρας στο Ηνωμένο Βασίλειο".