Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι υπόλοιπες χώρες της ζώνης ώρας WET (Ώρα Δυτικής Ευρώπης), εκτός της Ισλανδίας, προωθούν την ώρα κάθε χρόνο για να προσαρμοστούν στη θερινή ώρα της Δυτικής Ευρώπης, δηλαδή UTC +1. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Αλλαγή ώρας και σύστημα ώρας στο Ηνωμένο Βασίλειο".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Αλλαγή ώρας και σύστημα ώρας στο Ηνωμένο Βασίλειο".