Ρωσία και η Ουκρανία είναι δύο άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες η παρένθεση γίνεται αποδεκτή από το νόμο. Από το 2014, είναι επίσης δυνατό να επιλέξετε την Ελλάδα ως προορισμό παρένθετης παρέμβασης στην Ευρώπη. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Τι είναι ο αναπαραγωγικός τουρισμός;".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Τι είναι ο αναπαραγωγικός τουρισμός;".