Οι υποβοηθούμενες θεραπείες αναπαραγωγής που απαιτούνται περισσότερο από διεθνείς ασθενείς είναι οι εξής: δωρεά ωαρίων, δωρεά σπέρματος, παρένθετη γονιμοποίηση, γονιμοποίηση in vitro και επιλογή φύλου. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Τι είναι ο αναπαραγωγικός τουρισμός;".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Τι είναι ο αναπαραγωγικός τουρισμός;".