Η Καλιφόρνια είναι ο πιο απαιτητικός προορισμός στις ΗΠΑ για τη διεξαγωγή μιας παρένθετης μητρότητας (θεραπεία γνωστή ως «παρένθετη»), διότι οι νόμοι της από την άποψη αυτή είναι οι πιο ανεκτικοί από όλους. Επιπλέον, η κοινότητα LGBT βρίσκει πολλές επιλογές σε αυτήν την κατάσταση. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Τι είναι ο αναπαραγωγικός τουρισμός;".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Τι είναι ο αναπαραγωγικός τουρισμός;".