Η Ρωμαϊκή Αγορά ήταν το κέντρο της πόλης κατά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Σε αυτό, πραγματοποιήθηκαν εμπορικές συναλλαγές και, επιπλέον, η λατρεία των θεών πραγματοποιήθηκε σε μερικούς από τους ναούς της. Σήμερα διατηρούνται ορισμένα μέρη, τα οποία μπορείτε να επισκεφτείτε. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Αρχαίοι πολιτισμοί του κόσμου: από την Ευρώπη στην Αμερική".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Αρχαίοι πολιτισμοί του κόσμου: από την Ευρώπη στην Αμερική".