Ο Μάτσου Πίτσου είναι ένα από τα πιο σημαντικά ερείπια του πολιτισμού Ίνκας. Δεν είναι γνωστό ακριβώς για ποιο σκοπό χρησιμοποιήθηκε, είτε ως κατοικία ανάπαυσης του κυβερνήτη είτε ως ιερό κέντρο. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Αρχαίοι πολιτισμοί του κόσμου: από την Ευρώπη στην Αμερική".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Αρχαίοι πολιτισμοί του κόσμου: από την Ευρώπη στην Αμερική".