Μεταξύ 1910 και 1966, το νόμιμο νόμισμα της Australia ήταν η Αυστραλιανή λίρα. Μια λίβρα ήταν ίση με είκοσι σελίνια και σελίνια σε δώδεκα πένες. Μετά από αυτό, το Δολάριο αυστραλίας. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Νόμισμα Αυστραλίας: Πληροφορίες και εικόνες δολαρίου Αυστραλίας".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Νόμισμα Αυστραλίας: Πληροφορίες και εικόνες δολαρίου Αυστραλίας".