Αν και οι Γάλλοι και οι Κρεόλ της Αϊτής Είναι επίσημες γλώσσες, η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού μπορεί να μιλήσει μόνο τις τελευταίες. Ωστόσο, τα γαλλικά είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τη σύνταξη επίσημων κυβερνητικών εγγράφων. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Ποια γλώσσα μιλούν στην Αϊτή;".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Ποια γλώσσα μιλούν στην Αϊτή;".