Η αποστολή της πρεσβείας είναι να εκπροσωπεί μια χώρα σε ξένη επικράτεια. Το πρόσωπο με τη μεγαλύτερη εξουσία είναι ο πρέσβης, ο οποίος πρέπει να διασφαλίσει ότι οι χώρες διατηρούν μια καλή σχέση. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Ποια είναι η διαφορά μεταξύ προξενείου, πρεσβείας και chancery;".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Ποια είναι η διαφορά μεταξύ προξενείου, πρεσβείας και chancery;".