Στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει η Royal Association for Disability and Rehabilitation (RADAR) και το Artsline, ενώσεις των οποίων στόχος είναι να παρέχουν λεπτομερείς και χρήσιμες πληροφορίες σε τουρίστες με αναπηρίες, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση χωρίς κανένα πρόβλημα τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα που προσφέρει την πόλη. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Οι κύριες διευθύνσεις και αριθμοί τηλεφώνου του Λονδίνου".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Οι κύριες διευθύνσεις και αριθμοί τηλεφώνου του Λονδίνου".