Υποβάλετε αξίωση Αεροδρόμια Aena Είναι ένα από τα δικαιώματα που έχουν όλοι οι επιβάτες σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ζημιάς στις αποσκευές κατά τη διάρκεια ή μετά την πτήση. Ανάλογα με το είδος του συμβάντος, ο επιβάτης θα έχει δικαίωμα αποζημίωσης με τη μορφή χρηματικής αποζημίωσης ή οποιουδήποτε άλλου είδους βοήθεια.

Στη συνέχεια, έχετε ένα ευρετήριο με όλα τα σημεία που θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο.

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο κανονισμός για τα δικαιώματα των επιβατών αεροσκαφών καθορίζει τα ελάχιστα δικαιώματα συνδρομής που θα έχουν οι επιβάτες των αεροπορικών μεταφορών στις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω: • Απορρίφθηκε η επιβίβαση κατά της θέλησής σας
 • Ακύρωση πτήσης
 • Μεγάλες καθυστερήσεις

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αυτό θα ισχύει για τους επιβάτες που αναχωρούν από αερολιμένα που βρίσκεται στην επικράτεια του α Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Επηρεάζει επίσης εκείνους που αναχωρούν από αεροδρόμιο που βρίσκεται σε τρίτη χώρα, αλλά δεσμεύονται για άλλο που βρίσκεται σε κράτος μέλος, εκτός εάν απολαμβάνουν ήδη τα οφέλη ή την αποζημίωση και τη βοήθεια από αυτήν την τρίτη χώρα. Αυτό καθορίζεται μόνο σε περιπτώσεις όπου η αεροπορική εταιρεία που πραγματοποιεί την εν λόγω πτήση είναι κοινοτικής καταγωγής.

Ομοίως, δεν θα ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Επιβάτες που ταξιδεύουν δωρεάν ή με εισιτήριο μειωμένης τιμής που δεν είναι άμεσα ή έμμεσα διαθέσιμο στο ευρύ κοινό.
 • Επιβάτες που μεταφέρονται με μηχανοκίνητα αεροσκάφη σταθερής πτέρυγας.
 • Επιβάτες που προσλαμβάνουν συνδυασμένο ταξίδι και ακυρώνεται για άλλους λόγους εκτός από την ακύρωση της πτήσης.

Είναι κατανοητό από συνδυασμένο ταξίδι το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρονται σε μια παγκόσμια τιμή, αλλά των οποίων η παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει τη νύχτα και συνδυάζει τουλάχιστον δύο από αυτά τα στοιχεία: μεταφορά, διαμονή και άλλες τουριστικές υπηρεσίες που αποτελούν σημαντικό μέρος του ταξιδιού.

Δεν επιτρέπεται η επιβίβαση

Σύμφωνα με τους ορισμούς που δίνονται στο Κανονισμός [ΕΚ] 261/2004, γίνεται κατανοητό από αερομεταφορέας υπεύθυνος για τη διεξαγωγή πτήσης κάθε αερομεταφορέας που πραγματοποιεί ή σκοπεύει να πραγματοποιήσει "πτήση βάσει συμβολαίου με επιβάτη ή για λογαριασμό άλλου προσώπου, νομικού ή φυσικού, που έχει σύμβαση με τον εν λόγω επιβάτη"

Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, όταν ένας αερομεταφορέας με αυτά τα χαρακτηριστικά προβλέπει ότι θα πρέπει να αρνηθεί την πτήση, πρέπει:

 1. Ζητήστε από τους επιβάτες να εμφανιστούν εθελοντές πρόθυμοι να εγκαταλείψουν τις κρατήσεις τους σε αντάλλαγμα για ορισμένα οφέλη, υπό τους όρους που έχει συμφωνήσει ο μεταφορέας με τον ενδιαφερόμενο επιβάτη.
 2. Παρέχετε βοήθεια σε εθελοντές με τη μορφή αποζημίωσης ή εναλλακτικής μεταφοράς.
 3. Άρνηση επιβίβασης σε επιβάτες κατά της θέλησής τους, εάν ο αριθμός των εθελοντών είναι ανεπαρκής.
 4. Αποζημίωση επιβατών, σε περίπτωση που προκύψει η περίπτωση 3, είτε με τη μορφή αποζημίωσης είτε με τη μορφή αποζημίωσης ή εναλλακτικής μεταφοράς.

Ακύρωση πτήσεων

Σε περίπτωση ακύρωσης πτήσης, ο επιβάτης δικαιούται επίσης αποζημίωση ίδια με αυτήν που προσφέρεται σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, εκτός από την περίπτωση που:

 • Έχετε ενημερωθεί τουλάχιστον 14 ημέρες πριν της πτήσης.
 • Η τροποποίηση της διαδρομής πραγματοποιήθηκε κοντά στην αρχικά προγραμματισμένη ώρα.
 • Η αεροπορική εταιρεία μπορεί να αποδείξει ότι η ακύρωση οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις.

Ομοίως, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα σημεία:

 • Ο αερομεταφορέας θα προσφέρει βοήθεια με τη μορφή Α) επιστροφή του κόστους του εισιτηρίου (από 50 έως 75%) εάν η πτήση δεν έχει πλέον λόγο να υπάρχει σύμφωνα με το σχέδιο ταξιδιού του επιβάτη ή το Β) εναλλακτική μεταφορά, η οποία μπορεί να είναι είτε πτήση πίσω στο σημείο εκκίνησης ή οδήγηση στον τελικό προορισμό σε συγκρίσιμες συνθήκες και το συντομότερο δυνατό.
 • Ο μεταφορέας θα προσφέρει επίσης βοήθεια με τη μορφή αναψυκτικών ανάλογα με την περίοδο αναμονής και τη διαμονή σε ξενοδοχείο, εάν είναι απαραίτητο να μείνετε μία ή περισσότερες νύχτες ή εάν απαιτείται επιπλέον διαμονή σε αυτήν που είχε αρχικά προγραμματιστεί από τον επιβάτη.
 • Οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση 250 € για πτήσεις έως 1.500 χλμ., 400 € για ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1.500 χλμ. Και πτήσεις εκτός ΕΕ 1.500-3.500 χλμ. Και 600 € για πτήσεις εκτός ΕΕ.
 • Κάθε φορά που οι αεροπορικοί επιβάτες ενημερώνονται για ακύρωση, θα πρέπει να τους δίνεται μια εξήγηση για την πιθανή εναλλακτική μεταφορά που έχουν στη διάθεσή τους.

Ωστόσο, οι αερομεταφορείς δεν υποχρεούνται να πληρώσουν αποζημίωση εάν μπορούν να αποδείξουν ότι οφείλεται η ακύρωση εξαιρετικές περιστάσεις αυτό δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί ακόμη και μετά τη λήψη όλων των δυνατών μέτρων.

Επιπλέον, είναι αποκλειστική ευθύνη της αεροπορικής εταιρείας να παρέχει πληροφορίες στον επιβάτη σχετικά με την ακύρωση, καθώς και την επιλογή της στιγμής κατά την οποία κοινοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι εμπίπτει στα καθορισμένα όρια.Μεγάλες καθυστερήσεις

Σε οποιαδήποτε από τις τρεις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω, οι επιβάτες πρέπει να λάβουν βοήθεια με τη μορφή, αφενός, του τροφή και σόδα αρκετά ανάλογα με το χρόνο που χρειάζεται για να περιμένετε και, από την άλλη πλευρά, δύο τηλεφωνήματα, τέλεξ, μηνύματα φαξ ή email:

 • 2 ώρες ή περισσότερο για πτήσεις 1.500 χλμ. Ή λιγότερο
 • 3 ώρες ή περισσότερο για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1.500 χλμ. Και για όλες τις άλλες πτήσεις 1.500-3.500 χλμ
 • 4 ώρες ή περισσότερο για όλες τις πτήσεις άνω των 3.500 χλμ. Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η προαναφερόμενη βοήθεια θα προσφέρεται βάσει των προθεσμιών που καθορίζονται για κάθε τμήμα απόστασης. Εάν η καθυστέρηση είναι περισσότερες από 5 ώρεςΩς επιβάτης, έχετε το δικαίωμα να αποφασίσετε να μην συνεχίσετε το ταξίδι σας, να λάβετε επιστροφή χρημάτων για το εισιτήριό σας και να επιστρέψετε στον προορισμό όπου αρχίσατε το ταξίδι.

Εάν φτάσετε στον τελικό προορισμό σας με καθυστέρηση 3 ωρών και άνω, ενδέχεται επίσης να δικαιούστε αποζημίωση ίδια με εκείνη που θα αντιστοιχούσε σε περίπτωση ακύρωσης. Ωστόσο, η εταιρεία θα εξαιρείται εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις πέρα ​​από τον έλεγχό της.

Ανθρωποι με ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Οι επιβάτες με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα δικαιούνται, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, να λάβουν βοήθεια στα αεροδρόμια. Ομοίως, προστατεύονται από κάθε είδους διάκριση κατά την κράτηση ή την επιβίβαση.

Για το λόγο αυτό, οι αερομεταφορείς που είναι υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση της πτήσης πρέπει να δίνουν προτεραιότητα σε αυτούς τους ανθρώπους και τους συνοδούς τους ή συνοδευτικά σκυλιά πιστοποιητικά, καθώς και παιδιά που ταξιδεύουν μόνα τους.

Σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, ακύρωσης ή καθυστέρησης οποιασδήποτε διάρκειας, παρέχονται άτομα με μειωμένη κινητικότητα και παιδιά που ταξιδεύουν μόνα τους:

 • Τρόφιμα και ποτά
 • Διαμονή
 • Μεταφορά από το αεροδρόμιο στον τόπο διαμονής
 • Πρόσβαση σε τηλεφωνικές κλήσεις, τέλεξ, φαξ ή e-mail

Αυτή η βοήθεια ισχύει για αναχώρηση, άφιξη και διέλευση από και προς τον τελικό προορισμό σας. Προκειμένου να διευκολυνθεί η λήψη τέτοιας φροντίδας, συνιστάται να ενημερώσετε εκ των προτέρων την αεροπορική εταιρεία σχετικά με τις ειδικές ανάγκες του καθενός.

Συμβάντα με αποσκευές

Οι αεροπορικές εταιρείες είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στις αποσκευές σε περίπτωση καταστροφή, απώλεια, επιδείνωση ή καθυστέρηση στην παράδοση το ίδιο εάν η ζημιά συνέβη στο αεροπλάνο ή ενώ οι αποσκευές ήταν υπό την επιφύλαξη της αεροπορικής εταιρείας. Επομένως, αυτό το δικαίωμα δεν ισχύει για χειραποσκευές.

Από την άλλη πλευρά, ως επιβάτης πρέπει να έχετε κατά νου ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στις αποσκευές ή προήλθε από καθυστέρηση στην παράδοση του ίδιου, εάν έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα που έχουν στη διάθεσή τους για την αποφυγή αυτών των ζημιών, εάν ήταν αδύνατο υιοθετήστε αυτά τα μέτρα ή εάν οφείλεται στη φύση των αποσκευών ή σε ελάττωμα σε αυτές.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο επιβάτης πρέπει να μεταβεί αμέσως στον πάγκο της αεροπορικής εταιρείας ή της εταιρείας διαχείρισης εδάφους της (πράκτορας χειριζόμενος) να παρουσιάσει την αντίστοιχη αξίωση ταυτόχρονα συμπληρώνοντας τη φόρμα γνωστή ως Αναφορά παρατυπιών αποσκευών (PIR). Οι επιβάτες έχουν τις ακόλουθες προθεσμίες για να υποβάλουν τις αξιώσεις τους:

 • Ανάλυση: αμέσως μετά την παρατήρηση της επιδείνωσης ή, το πολύ, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.
 • Καθυστέρηση: το αργότερο, εντός 21 ημερών από την οποία παραδόθηκαν οι αποσκευές στον επιβάτη.

Όλες οι αξιώσεις πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς, ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση του PIR. Εάν δεν ληφθεί απάντηση από την αεροπορική εταιρεία ή δεν είναι ικανοποιητική, υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στο δικαστήριο εντός μέγιστης περιόδου 2 ετών από την άφιξη του αεροσκάφους. στη γη. Σε περίπτωση που κλοπή ή κλοπή οποιασδήποτε αποσκευής, συνιστάται να υποβάλετε καταγγελία στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα το συντομότερο δυνατό.

Αυτό το άρθρο έχει κοινοποιηθεί 77 φορές. Έχουμε περάσει πολλές ώρες συλλέγοντας αυτές τις πληροφορίες. Εάν σας άρεσε, μοιραστείτε το, παρακαλώ: