Ο κανονισμός [ΕΚ] είναι κοινός σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: άρνηση επιβίβασης κατά της θέλησής σας, μεγάλες καθυστερήσεις ή ακύρωση πτήσης. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Δικαιώματα επιβατών: πώς να υποβάλλετε αξίωση στην Aena".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Δικαιώματα επιβατών: πώς να υποβάλλετε αξίωση στην Aena".