Οι επιβάτες έχουν μια σειρά δικαιωμάτων σε περίπτωση συμβάντων με τις ελεγμένες αποσκευές τους, συμπεριλαμβανομένης της καθυστέρησης στην παράδοσή τους. Η αξίωση σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να γίνει εντός 21 ημερών από την παραλαβή των αποσκευών. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Δικαιώματα επιβατών: πώς να υποβάλλετε αξίωση στην Aena".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Δικαιώματα επιβατών: πώς να υποβάλλετε αξίωση στην Aena".