Μέσα στους μυστικούς χώρους που βρίσκουμε στην Κίνα, τοποθετούμε εκείνους που προορίζονται για την κινεζική θρησκεία. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Εισαγωγή στα έθιμα και τις παραδόσεις: Θρησκεία παραδοσιακού κινέζικου".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Εισαγωγή στα έθιμα και τις παραδόσεις: Θρησκεία παραδοσιακού κινέζικου".