Μια σημαντική πρακτική της κινεζικής θρησκείας που προέρχεται από την αρχή της είναι η λατρεία των προγόνων. Ο Ναός του Ουρανού, που μπορεί να φανεί σε αυτήν τη φωτογραφία, είναι ένας από τους κύριους χώρους λατρείας για όσους ακολουθούν αυτήν την ιθαγενή θρησκευτική τάση στην Κίνα. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Εισαγωγή στα έθιμα και τις παραδόσεις: Θρησκεία παραδοσιακού κινέζικου".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Εισαγωγή στα έθιμα και τις παραδόσεις: Θρησκεία παραδοσιακού κινέζικου".