Όταν είναι φίλοι ή συγγενείς, οι Έλληνες είναι πολύ κοντά στο να χαιρετούν ο ένας τον άλλον, καθώς το κάνουν συνήθως με μια αγκαλιά ή μερικά φιλιά. Εάν δεν γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, είναι συνηθισμένο να χαιρετούν ο ένας τον άλλον με χειραψία. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Τα έθιμα και οι παραδόσεις της Ελλάδας".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Τα έθιμα και οι παραδόσεις της Ελλάδας".