Μερικοί άνθρωποι στην αγροτική Ελλάδα εξακολουθούν να πιστεύουν στο κακό μάτι, το οποίο υφίσταται όταν ένα άτομο ζηλεύει ή ζηλεύει άλλο. Για να προστατευθούν, φορούν το φυλαχτό που μπορούμε να δούμε στην εικόνα και αυτό είναι επίσης χαρακτηριστικό της Τουρκίας. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Τα έθιμα και οι παραδόσεις της Ελλάδας".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Τα έθιμα και οι παραδόσεις της Ελλάδας".