Υπάρχουν ορισμένες οδηγίες για την υγεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν ταξιδέψετε στην Κίνα, όπως υποδεικνύεται από το Υπουργείο Εξωτερικών και Συνεργασίας της Ισπανίας. Ένα από αυτά είναι να πίνετε εμφιαλωμένο νερό. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Εμβολιασμοί, ιατρικές απαιτήσεις και συστάσεις για ταξίδια στην Κίνα".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Εμβολιασμοί, ιατρικές απαιτήσεις και συστάσεις για ταξίδια στην Κίνα".