Για τους περισσότερους από αυτούς που ενδιαφέρονται, η μέγιστη ηλικία για να μπορείτε να ζητήσετε α Εργασία Visa για NZ είναι 30 ετών. Ωστόσο, οι Αργεντινοί, οι Χιλιανοί και οι Ουρουγουάοι έχουν ηλικία έως 35 ετών. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Εγχειρίδιο θεώρησης εργασίας της Νέας Ζηλανδίας".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Εγχειρίδιο θεώρησης εργασίας της Νέας Ζηλανδίας".