Αν και το αυτόχθονες ομάδες κυριαρχούν ειδικά στην Αμερική, καταγράφεται επίσης η ύπαρξη αυτόχθονων στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, στην εικόνα μπορούμε να δούμε ένα μέλος του sami o σαάμι, αυτόχθονες από τη Λαπωνία, παρόλο που έχουν εξαπλωθεί Νορβηγία, Φινλανδία και Σουηδία, ειδικά. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Αυτόχθονες κοινότητες του κόσμου: έθιμα και παραδόσεις".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Αυτόχθονες κοινότητες του κόσμου: έθιμα και παραδόσεις".