Στην εικόνα μπορούμε να δούμε μια ομάδα ιθαγενών Αμερικανών που ανήκουν στην κοινότητα Choctaw, στην κομητεία Neshoba (Mississipi), με τα τυπικά ρούχα των τελετών τους. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Αυτόχθονες κοινότητες του κόσμου: έθιμα και παραδόσεις".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Αυτόχθονες κοινότητες του κόσμου: έθιμα και παραδόσεις".