Το Shisha είναι μυθολογικά όντα που είναι χαρακτηριστικά του πολιτισμού Ryukyuan, ακολουθούμενο από τους Ainu και τους Okinawans, εθνοτικές κοινότητες που βρίσκονται Ιαπωνία. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Αυτόχθονες κοινότητες του κόσμου: έθιμα και παραδόσεις".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Αυτόχθονες κοινότητες του κόσμου: έθιμα και παραδόσεις".