Οι Mapuches είναι διάσπαρτοι σε διάφορες περιοχές της Νότιας Αμερικής. Ωστόσο, η παρουσία του είναι αρκετά διαδεδομένη στην περιοχή Curarrehue, στη νότια Χιλή. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Αυτόχθονες κοινότητες του κόσμου: έθιμα και παραδόσεις".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Αυτόχθονες κοινότητες του κόσμου: έθιμα και παραδόσεις".