Οι περισσότεροι από τους αυτόχθονες και φυλετικούς λαούς της ασιατικής ηπείρου βρίσκονται στην Ινδία και ονομάζονται adivasisτι σημαίνει αυτό γηγενείς κάτοικοι. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Αυτόχθονες κοινότητες του κόσμου: έθιμα και παραδόσεις".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Αυτόχθονες κοινότητες του κόσμου: έθιμα και παραδόσεις".