Για τη φυλή Maasai, τα βοοειδή είναι απαραίτητα για να αποκτήσουν μια αξιοσημείωτη ποιότητα ζωής, αν και ζουν επίσης από καλλιέργεια. Η κοινωνική ιεραρχία χωρίζεται σε ανδρικές ομάδες, των οποίων τα μέλη πρέπει να περάσουν μια ιεροτελεστία με την οποία περνούν από παιδιά σε ενήλικες και, μαζί της, σε πολεμιστές. Αν και δεν έχουν συγκεκριμένο ηγέτη, έχουν πνευματικούς ηγέτες ή λιβάδες. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Αυτόχθονες κοινότητες του κόσμου: έθιμα και παραδόσεις".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Αυτόχθονες κοινότητες του κόσμου: έθιμα και παραδόσεις".