Η τέχνη είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες αυτόχθονες ομάδες Ωκεανός. Πολυάριθμοι πίνακες σπηλαίων από ομάδες που προέρχονται από Australia. Στην εικόνα, μπορείτε να δείτε πίνακες ζωγραφικής του Anangu. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Αυτόχθονες κοινότητες του κόσμου: έθιμα και παραδόσεις".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Αυτόχθονες κοινότητες του κόσμου: έθιμα και παραδόσεις".