Η Βραζιλία είναι η χώρα της Νότιας Αμερικής με τη μεγαλύτερη ποικιλία των αυτόχθονων εθνοτικών ομάδων. Στην εικόνα, μπορούμε να δούμε το έδαφος της φυλής Kamayura, που βρίσκεται στην περιοχή Mato Grosso, στα νότια της χώρας. Αυτός ο πληθυσμός αποτελείται σήμερα από περίπου 370 κατοίκους και μιλούν τη γλώσσα της οικογένειας Tupi. Συγκεντρώνονται κυρίως στην άνω περιοχή του ποταμού Xingu. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Αυτόχθονες κοινότητες του κόσμου: έθιμα και παραδόσεις".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Αυτόχθονες κοινότητες του κόσμου: έθιμα και παραδόσεις".