Οι φυλετικές ομάδες της Ινδίας είναι γνωστές με το όνομα adivasis και συγκεντρώνονται κυρίως στο λεγόμενο Central Tribal Cordon, το οποίο εκτείνεται από το Rajasthan έως τη Δυτική Βεγγάλη. Στην εικόνα μπορείτε να δείτε αυτόχθονες γυναίκες από την Ορίσα (Ινδία). Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Αυτόχθονες κοινότητες του κόσμου: έθιμα και παραδόσεις".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Αυτόχθονες κοινότητες του κόσμου: έθιμα και παραδόσεις".