Η μέση θερμοκρασία Λονδίνο Διαφέρει ανάλογα με το αν ταξιδεύουμε το χειμώνα ή το καλοκαίρι. Έτσι, ενώ το χειμώνα η μέγιστη θερμοκρασία είναι περίπου 14 ° C, το χειμώνα η μέγιστη θερμοκρασία συνήθως δεν υπερβαίνει τους 20 ° C. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Κλίμα, θερμοκρασία και κατάλληλα ρούχα στο Λονδίνο".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Κλίμα, θερμοκρασία και κατάλληλα ρούχα στο Λονδίνο".