Στην Ισπανία βρίσκουμε 95 διαφορετικά παράδοξα σε 16 αυτόνομες κοινότητες και δύο αυτόνομες πόλεις. Μερικά από αυτά βρίσκονται σε κέντρα της πόλης, ενώ άλλα είναι πιο απομονωμένα και περιβάλλονται από τη φύση. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Κατάλογος των Εθνικών Παραδόρων της Ισπανίας".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Κατάλογος των Εθνικών Παραδόρων της Ισπανίας".